#1

Traumatyczne wydarzenia

in Psychologia depresji Mon Oct 08, 2012 6:12 pm
by modelski • 102 Posts

Traumatyczne wydarzenia

Traumatyczne wydarzenia uważnie śledzić za genetyki na listę potencjalnych przyczyn depresji. Dr Hall mówi, że niektóre z tych zdarzeń może być więcej może prowadzić do depresji, niż w innych. "Śmierć ukochanej osoby, zwłaszcza dzieci, jest jednym z najbardziej trudnych wydarzeń życiowych do czynienia," mówi. Takie straty zwiększają ryzyko zarówno dla rozwodu i depresji. Rozwód może być zarówno przyczyną depresji i wynik nieprzetworzonych depresji.

Podobny związek istnieje z bezrobociem. Nieleczona depresja może prowadzić do słabych wyników w pracy i utraty pracy. "Z drugiej strony," mówi Hall, "kontynuuje bezrobocie może również zwiększać ryzyko poważnej depresji."

Często, nie tylko jeden, ale połączenie kilku traumatycznych wydarzeń może ostatecznie prowadzić człowieka w depresji. Depresja jest najczęściej wywołane gdy wiele stresujących zdarzeń w krótkim czasie. Problemy finansowe, bezrobocie i problemy z rodziną i przyjaciółmi mają sposób opierając się na siebie. "W normalnych trudy życia są sumowane, tendencja do depresji rozwija", mówi Hall. "I jak przysłowiowa kroplą, która przelała czarę goryczy, ostateczna złe, które powoduje osoba dostać depresji może wydawać się raczej małe."

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.