#1

Arrow-Debreu Teoria

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:15 pm
by modelski • 102 Posts

Arrow-Debreu Teoria


Przez dyskusji spekulacji i stabilności w rozdziale 1, możemy podkreślić, że teoretycy niepewność mają teraz ogólnie przyjęte ramy wyboru modelowania w warunkach niepewności. Teoretyków ekonomii wybrali niepewności modelu jako objawienie stanu świata. Osoby w tych modelach twarz inwestycyjne i konsumpcyjne decyzje na podstawie wypłat, które różnią się w różnych państwach świata.
Rozdział ten analizuje stan-preference ramy (Arrow-Debreu Teoria) w szczegółach. Arrow-Debreu świat ma dwie wersje: państwo kontyngent modelu roszczenia i wersja papierów wartościowych. Po 1975 roku, zrewidowane ogólne modele równowagi zaczął wprowadzenia przyszłych cen rynkowych miejscu w definicji przestrzeni publicznej. Ta zmiana została spowodowana usunąć spekulacyjne rozważania zidentyfikowanych w literaturze. Jednak Zmieniona definicja stan wprowadza nowe problemy samodzielnie.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.