#1

Kontyngent modelu roszczenia

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:15 pm
by modelski • 102 Posts

2,1 Przegląd Arrow (1964) należności warunkowe i papiery modelek

Każde wprowadzenie do współczesnej teorii nieoznaczoności w ekonomii musi zacząć od przypomnienia dwóch podstawowych twierdzeń z ekonomii dobrobytu. Pierwsza mówi, że przy założeniu, że nie ma zewnętrznych lub non-wybrzuszenia w produkcji lub konsumpcji, to każdy konkurencyjny równowaga jest Pareto optimum. Sekund twierdzenie, że dany odpowiednie zarządzanie zasobami, a następnie, z grubsza rzecz biorąc, każdy Pareto optymalna alokacja może być osiągnięta w konkurencyjnej równowadze. [1] Te twierdzenia stosowane do gospodarki bez przypadkowości i niepewności.
Kontyngent modelu roszczenia włączona ekonomiści rozszerzyć relacje między konkurencyjnej równowagi i optymalności Pareto do działającej gospodarki w warunkach niepewności. Tak potężne narzędzie do modelowania była to koncepcja, że ​​o ile ogólne ramy dla teoretyków niepewności na kolejne czterdzieści lat, zrodził się nowy kierunek studiów znany jako warunkowej analizy szkodowości w zakresie finansów, oraz przyczynił się do przyznania nagrody Nobla dla dwóch jego twórców . [2]
Strzałka (1953, przedruk 1964) wprowadziła niepewność do standardowego gospodarki czystej wymiany za pomocą zmiennej losowej wyznaczającej opcji 'stan natury ". Arrow-Debreu literatura alternatywnie odnosi się do tej zmiennej jako 'stanie świata ". Pierwsza część artykułu strzały zaproponował rynek I osób, towarów C i S możliwych stanów natury. Przed realizacją państwa, jednostki mogły kupować i sprzedawać roszczenia warunkowe, oznaczonych, które uprawnione właściciela do jednej jednostki towaru c. jeżeli stan natury s miejsce. W pierwszych preparatów modelu państwa reprezentowane fizyczne warunki otoczenia, np. pogody. Ale zmienna stan szybko stał się szeroko interpretowane do reprezentowania innych egzogennych formy niepewności przedsiębiorca może się zmierzyć. [3]
Podstawowym ograniczeniem możliwości dla gospodarki wymaga, aby suma roszczeń warunkowych równa całkowitej wartości towaru w tym państwie na świecie:
(2.1)

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.