#1

konkurencyjna gospodarka działa w warunkach niepewności

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:14 pm
by modelski • 102 Posts

Z kompletem roszczenia warunkowe, czyli jednego roszczenia do każdego towaru w każdym możliwym stanie natury, Arrow zauważyć, że konkurencyjna gospodarka działa w warunkach niepewności była izomorficzna do standardowego czystej gospodarce wymiennej, z wyjątkami parę.
Po pierwsze, całkowita liczba instrumentów handlowych wzrosła o czynnik S. mając na uwadze standard czysta gospodarka wymiana była towary C będących przedmiotem handlu, kontyngent gospodarka wnioski musiały instrumentów. [4] Ten punkt był stosunkowo nieszkodliwy. Drugą różnicą było to, że zamiast maksymalizacji użyteczności z konsumpcji całej gamy produktów C, każdy chciałbym maksymalizacji oczekiwanej użyteczności danego produktu przez jego użyteczność od spożywania każdego towaru C i jego subiektywnego prawdopodobieństwa () Jeżeli państwo s. Strzałka założyć każdy miał preferencje reprezentowane przez następujące funkcji użyteczności:
,
gdzie zakłada się, że nie maleje, wklęsła funkcja. To założenie z kolei oznacza, że ​​nie jest zmniejszanie i quasi-wklęsła. Oczekuje maksymalizacja użyteczności wydawało się innoc ¬ zmiany uous. Jednak zmiana doprowadziła do pewnych kontrowersji na jakie obiekty czynników niepewności powinna mieć subiektywnych prawdopodobieństw. Ten spór trwa do dnia dzisiejszego.
Sekwencja zdarzeń w modelu zaczyna się strzały obrotu
należności warunkowe. Wtedy równowaga konkurencyjna jest osiągana, handel zatrzymuje, stan natury jest następnie ujawnione, i tylko te należności warunkowe dla realizowanego stanu są wykonywane. Biorąc pod uwagę quasi-wklęsłości i zestaw pozytywnych ciężarów, centralny planista może zmaksymalizować podlega (2,1) i dojść do optymalnej alokacji. Z zestawem dochodów pieniężnych dla indywidualnego I oraz biorąc ceny za prawa do jednej jednostki towaru C w stan s, jak podano, jeśli jednostka wybiera ilości, które maksymalizują podlega
,
następnie wybrane ilości byłby optymalny przydział. Tak więc, równowaga konkurencyjna w kontyngencie rynku roszczeń osiąga Pareto optymalnej alokacji. Wynik ten jest Arrow (1964) Twierdzenie 1.
W drugiej części swojego artykułu, Arrow sformułowane rynku papierów wartościowych wersję modelu warunkowych roszczeń, która wprowadziła roszczeń papierowych pieniędzy. Każde zabezpieczenie s płaci dolara jeśli stan s występuje i zero inaczej. Strzałka zakłada, że ​​istnieje dokładnie papiery S, której S-wymiarowe wektory wypłat są zatem liniowo niezależne.
W wersji papierów modelu strzały, osoby fizyczne pierwsze papierów wartościowych zakupów przed państwem została ujawniona. Po realizacji państwa, gotówka osoby w ich roszczeń pieniężnych i towarów zakupu na rynku kasowym. Z kompletnym rynku, osoby miałby mieć dostęp tylko do S + rynkach C (spadek z warunkowych roszczeń w pierwszej części artykułu strzały), aby osiągnąć ten sam Pareto optymalną równowagę konkurencyjną.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.