#1

optymalności Pareto w modelu Starr

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:12 pm
by modelski • 102 Posts

Z praktycznego punktu widzenia, osiągnięcie optymalnej strzały jest normatywny ślepy zaułek. W końcu nie jesteśmy tak bardzo zainteresowani oczekiwań jak w wynikach. Biorąc pod uwagę Strzałka optymalny rozkład roszczeń warunkowych i zakładając wystąpienie jakiegoś zdarzenia, możemy zapytać, czy w tym przypadku rozkład rzeczywistych towarów pochodzących z danego rozkładu roszczeń warunkowych jest Pareto optymalny rozkład realnych dóbr. Jeśli odpowiedź brzmi 'nie', to jest on stosunkowo mały komfort wiedzieć, że gospodarka osiągnęła optymalną alokację ponoszenia ryzyka .... odpowiedniej jakości, aby szukać jest to, że być redystrybucja, które zwiększą jakiegoś przedsiębiorcę zrealizowane narzędzie podczas zmniejszenie no tradera realizowanego programu narzędziowego. Taka sytuacja będzie nazwać ex Pareto po optimum. Starr (1973), str. 82.

Dla czystej gospodarce wymiennej, Starr (1973) stwierdza, że ​​Arrow kontyngent równowaga roszczenia będzie ex post Pareto optymalne wtedy i tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy rynku przypisać tę samą wartość prawdopodobieństwa do danego państwa s występujących. Starr odnosi się do tej właściwości jak `powszechnie podobnych" przekonań.
Dla przypadku produkcji, Starr znajdzie Arrow-Debreu równowaga będzie ex Pareto wiadomość optymalne w warunkach jeszcze bardziej restrykcyjne. Uczestnicy rynku muszą zainstalowany `powszechnie podobnych" przekonań, a dominujący warunkowe ceny twierdzą, muszą być zgodne zarówno z powszechnym podobieństwa i zysk maksymalizacji produkcji. Zarówno w przypadku wymiany czystej i gospodarki produkcyjnej, informacja o tym, co państwo będzie występować nie jest szczególnie istotne dla osiągnięcia ex post optymalności Pareto w modelu Starr. Wyniki Pareto optymalności z jednomyślności poglądów przedsiębiorców, a nie ich dokładności. [7]

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.