#1

zdecentralizowany mechanizm alokacji zasobów

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:12 pm
by modelski • 102 Posts

Harris (1978) zwrócił się do zagadnienia (1) czy zdecentralizowany mechanizm alokacji zasobów można znaleźć takie, że wynik wyborów ex ante ex post równowagi optymalnej, oraz (2) otrzymały ex post efektywną alokację, może ex ante alokacji zasobów mechanizm znajduje się do osiągnięcia tego rozwiązania równowagi? Przypomnijmy, że równowaga Lindahl osiąga efektywną alokację dobra publicznego poprzez zapewnienie każdej jednostce specjalnej cenie odpowiadającej użyteczności otrzymuje on od spożywania że dobra publicznego. Harris (1978) zapożyczył ten pomysł wprowadzić a `Spersonalizowane mechanizmu cenowego", który okazuje się być produktem warunkowej rynku roszczeń cenę razy jednostki prawdopodobieństwa subiektywnego w tym stanie wystąpić. Tak więc, spersonalizowane cena towaru w. w stan s do jednostki i to, używając notacji z sekcji 2.1. `W porównaniu do cen Lindahl, te pliku` osobiste ceny "są bardzo szczególne, ponieważ względne ceny dwóch towarów do dostarczenia w tym samym stanie świata są takie same dla wszystkich osób". Harris (1978), p.430.
Harris zaczyna zakładając (1) wszystkie stany natury są przypisane pozytywne prawdopodobieństwo przez wszystkich konsumentów, (2) nie zaspokajało konsumentów we wszystkich państwach Przyrody (wynika z założeń na wklęsłej, ciągłe i ściśle monotonicznych funkcji użytkowych), (3) addytywnie-oddzielić funkcje użytkowe, oraz (4) czysty gospodarki wymiany. Potem pokazuje, że jego Spersonalizowane mechanizm cenowy przyniesie ex post efektywnej alokacji dla danego kraju, s alokacji pokazuje `uniwersalnego ex post skuteczne" całej każdym stanie i ex ante optymalnego przydziału dla każdego konsumenta fundowanych przekonań prawdopodobieństwa. Z drugiej strony, poprzez dalsze zakładając ściśle pozytywną konsumpcją dóbr i że wszystkie funkcje użytkowe konsumentów są różniczkowalne w sposób ciągły, Harris pokazuje powszechnie ex post efektywnej alokacji można osiągnąć jako wynik obrotu rynkowego z indywidualną mechanizmu cenowego.
Grossman (1981) zbadał naturę racjonalnej równowagi oczekiwań (REE) w Arrow-Debreu gospodarki należności warunkowe z różnorodnych informacji. Równowagi Walrasa, w takiej gospodarce, z reguły alokacji zasobów inaczej, niż gdyby każdy przedsiębiorca miał dostęp do wszystkich informacji dostępnych na rynku. Ponadto, przedsiębiorcy będą uczyć się w czasie jak ceny rozliczeniowe rynku odnoszą się do zmian w podstawowej popytu. Obywatel będzie wykorzystywać te informacje do przeglądu swoje harmonogramy popytu i chcą Retrade.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.