#1

Grossman dowodzi, że jeśli Arrow-Debreu rynki są kompletne

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:12 pm
by modelski • 102 Posts

W długim okresie ceny skasuje na takim poziomie, na którym nikt nie pragnie Retrade. Grossman nazywa to ostatnie rozwiązanie REE. W gospodarce z asymetrii informacji, REE może dać przydziału, który jest identyczny jak ten, w którym wszyscy kupcy mieli pełny dostęp do informacji, ale nie ma gwarancji. Grossman dowodzi, że jeśli Arrow-Debreu rynki są kompletne w tym sensie, obejmujące cały zakres towaru-state przestrzeni, a jeśli przedsiębiorcy mają (1) addytywnie oddzielnego, 2) nie satiable, (3) ściśle wklęsła, a (4) różniczkowalne funkcje pomocnicze, a następnie istnieje REE, który jest ex post Pareto optymalne. Grossman (1981) charakteryzuje to stwierdzenie jako `potężnego przedłużenia Zasadnicze twierdzenie ekonomii dobrobytu do gospodarek z różnych informacji .... Jednak czytelnik ostrzegł, że może istnieć wiele REE". (P.555)
Coutinho (1986) pod warunkiem, uzupełniającą analizę do Grossman (1981): on zilustrowane REE na tych samych założeniach jak Grossman (1981), który odzwierciedla tylko część dostępnych informacji i inny Ree, który mógłby być ex post Pareto zdominowana. Od REE odgrywa ważną rolę w kolejnych rozdziałach tej książki, a od Coutinho zatrudnia wyjątkowo prosta Arrow-Debreu warunkowe modelu roszczeń, będziemy prześledzić najważniejsze cechy jego przykładów.
Rozważmy dwa-okres modelu warunkowych należności z dwóch możliwych stanów świata S1 i S2. Rynek składa się z dwóch identycznych preferencji konsumentów z, które mogą być opisane przez Neumann-Morgenstern von funkcji użyteczności. Dla dóbr dla konsumentów 1 i 2 na terenie obu państw świata są e1 = (0,1) i E2 = (1,0), odpowiednio. Tak więc, jeśli państwo okazuje się być s1, konsument 1 ma 0 jednostek dobra i konsumentów 2 ma 1 jednostkę.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.