#1

Problem moralny zagrożenie

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:04 pm
by modelski • 102 Posts

Trzeci problem dotyczy poszerzenia przestrzeni publicznej, aby wyeliminować niepewność co do zmiany preferencji. Załóżmy arguendo że przestrzeń państwo również przedstawioną preferencji konsumentów, jak również. Problem moralny zagrożenie będzie wtedy prawdopodobnie powstałą w tym jednostki uznają ich wypłat z alternatywnych papierów zależy częściowo od własnych preferencji. Osoby fizyczne będące właścicielami papierów wartościowych zwracając się do danej wartości ich preferencji odniosłoby wyraźne korzyści, zmieniając swoje preferencje, aby dopasować tę wartość. Podobnie, mogą zrezygnować ze swoich zobowiązań, modyfikując preferencje tych wartości przestrzeni publicznej, które spełniają warunkowych papierów oni sprzedawane.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.