#1

w sekwencji rynków i Word Debreu przedłużyła Arrow w multiperiod modelu

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:04 pm
by modelski • 102 Posts

Radner (1970) podaje brak informacji i moralnego zagrożenia, jak dwóch różnych przyczyn niepowodzenia niektórych rynkach na poczet roszczeń istnieją. Ale w rzeczywistości jest ona szczególnym przypadkiem były, jeśli firma ubezpieczeniowa może odróżnić, czy pożar był wynikiem podpalenia, czy nie, to może zapłacić w tym ostatnim przypadku, ale nie w pierwszej. Stąd pokusa nadużycia powstaje tylko dlatego, że firma ubezpieczeniowa nie może rozróżnić dwa stany natury. Strzałka (1970), p.463.

Czwarty problem dotyczący zmienionego Arrow-Debreu gospodarki jest to, że osoby roszczeń handlowych w sekwencji rynków i Word Debreu przedłużyła Arrow w multiperiod modelu, nie wiem, co państwo zostało objawione aż świadkiem rozgrywających strategie innych uczestników rynku . Ceny w tych kolejnych rynków może śledzić dowolną liczbę przejściowych ścieżek przed przybyciem na tej samej wartości końcowej równowagi. Radner wyraził tę kwestię w następujący sposób:

(Ceny na rynku transakcji natychmiastowych) będzie zależeć w danym dniu, na zmiany w gospodarce, do tej daty, w tym ewolucji środowiska, zarówno poprzez bezpośrednie obserwacje środowiska ... i pośrednio poprzez decyzje wykonane do tego data ... Niestety, aby poprawnie wnioskować coś na temat stanu natury od wartości nowych, agent musi w zasadzie znać strategie wykorzystywane przez inne czynniki, do tego dnia .... w szczególności, agenta nie będzie można przypisać określoną wartość do strategii podanych cen na rynku terminowym. Radner (1968), s.35.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.