#1

wyniki pomocy społecznej Arrow-Debreu modelu

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:03 pm
by modelski • 102 Posts

By w tym subiektywnych prawdopodobieństw co do cen równowagi w funkcji celu konsumentów, a za pomocą tych funkcji celu w określaniu ex ante optimum dla gospodarki, idea optimum stał się związany bezpośrednio do konkretnej instytucji podziału zasobów. W jaki sposób jeden przejść o porównanie między, powiedzmy, centralnie planowanej alokacji zasobów i konkurencyjnej alokacji z takim kryterium? Wydaje się jasne, że to tylko błędne mieszanie kategorii; od opisowej i metoda punktu widzenia, przekonania konsumentów co do cen równowagi powinny być zawarte w ich obiektywnych funkcji, ale z punktu widzenia ekonomii dobrobytu, ale don ' t należą na zdjęciu. Tak więc wydaje się, że do tego stopnia, że ​​przyszłe rynki miejscu mają być aktywne, wyniki pomocy społecznej Arrow-Debreu modelu zazwyczaj posiadają tylko dlatego, że wadliwe pojęcie ex ante optymalności - jeden zawierające przekonania konsumentów co do przyszłych cen na miejscu - jest zatrudniony . Burness, Cummings, a Quirk (1980), s.13.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.