#1

George Feiger zbadała wpływ zakresie rynków na spekulacyjnych zachowań

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:03 pm
by modelski • 102 Posts

2,5 Cena Niepewność w kontyngencie Gospodarki roszczeń

George Feiger zbadała wpływ zakresie rynków na spekulacyjnych zachowań w kontyngencie gospodarki roszczeń. Komentując (1968) Radner hipoteza paradoksalnej handlowego, Feiger (1976) zasadniczo przekształcone sprzeciw Nagatani na strzałki-Debreu gospodarki papierów wartościowych.
Uchwała paradoks stanowi zarówno siłę i słabość koncepcji kompletnych rynkach. Na jego powstaje tylko wtedy, gdy rynki są niepełne, że nie można ubezpieczyć się od przyszłych cen rynkowych miejscu. Zatem logiczne niekompletność powoduje konieczność przypuszczać, że nieprzewidziane dozwolone w poprzednim obrotu zalicza się wszystkie przyszłe ceny na miejscu. Jeżeli jest to dopuszczalne, to spekulacje nigdy nie będzie odbywać się w kompletnych rynkach. Feiger (1976), p.680.

Hirshleifer s (1976) analiza punktu Feiger firmy w odniesieniu do multiperiod modelu warunkowych należności spekulacji doprowadziło go do wniosku, co następuje:

Twierdzę, że niepewność cena była endogenny nie egzogenny uwagę, że rozkład prawdopodobieństwa cen był wypadkową bazowego zmienności stochastycznej z wielkościami ilościowymi. Ale moje twierdzenie, być ściśle aktualne, spoczywała na obliczalności cenie od warunku dotyczącego spełnienia wymaganych wierzeń czy informacji o ilości. I podkreślić pewne szczególne przypadki (np. zgodnego przekonania), gdzie obliczalności było wyraźnie możliwe .... [W] ty mniej szczególnego i bardziej pliku `realistyczne" założenia, obliczalności jest osłabione. W skrajnych możemy sobie wyobrazić obliczalności w całości zastąpiony przez wierzeń swobodnie pływających, mniej lub bardziej dzikich fantazji `'o cenach wówczas rzeczywiście stają się autonomiczne determinanty zachowań i równowagi. Feiger (1976) sugeruje, że środek, w zasadzie, byłoby zapewnienie wcześniejsze warunkowe umowy na każdym towarze warunkowego nie tylko od stanu i wiadomości, ale także na tylnej cenie. To groteskowo powiększyć wymiarowości problemu decyzyjnego, niestety. Hirshleifer (1976), s. 695-696.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.