#1

Tak więc współczesny wymiana między Feiger i Hirshleifer

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:03 pm
by modelski • 102 Posts

Tak więc współczesny wymiana między Feiger i Hirshleifer - na warunkowym modelu roszczeń - Parallels wnioski z wymiany między Nagatani i strzały na modelu papierów wartościowych. Ale wygląda jak definicja `kompletnych rynkach" rozrósł.
W oryginalnym artykule Strzały kompletne rynek wymagałoby roszczenia warunkowe. Z komentarza Feiger w, poprawiony kompletny rynek będzie zawierać rynkach, na których przedstawia kontinuum możliwych cen na rynku spot w danym stanie natury. Wreszcie, za międzyokresowego gospodarki inwestycyjnej z imprez informacyjnych, kompletny rynek musi zawierać rynki, gdzie oznacza zbiór możliwych komunikatów, które mogą być odbierane. Nawet w przypadku rozstrzygających informacji, tak, że kompletność rynku będzie nadal wymagać należności warunkowe rynki wcześniej informacji. Dotychczasowe problemy wskazane w ostatniej sekcji - obniżenie do częściowej analizy równowagi, niepewność co do preferencji zmieniających, pokusa nadużycia, upadek na okres dwóch modelu - wydobyć na powierzchnię w zmienionej definicji przestrzeni publicznej w roszczenia warunkowe określających, jak również.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.