#1

Debreu wprowadził pojęcie maksymalizacji wartości

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:00 pm
by modelski • 102 Posts

2,6 Stock Market Literatura Wydajność

Wykazując ex ante optymalność konkurencyjnej równowadze z produkcji, Debreu wprowadził pojęcie maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa w trakcie akcji i wyjaśnił jej równoważność skorzystać maksymalizację dla świata kompletnych rynkach:

Biorąc pod uwagę, s. System cen i produkcji, zysk j-tego producenta jest. Biorąc pod uwagę system cen jako punktu odniesienia, j-producent stara się maksymalizować swoje zyski w swoim planie produkcji. Do tego potrzebuje on ani o Ocena (świadome lub nieświadome) z likelihoods różnych wydarzeń, ani stosunek do ryzyka. Jego zachowanie sprowadza się do maksymalizacji wartości akcji wybitnych korporacji j-tej. Innymi słowy, j-korporacja ogłasza plan produkcji, w rezultacie, jej akcje ma określoną wartość na rynku akcji, ale wybiera swój plan tak, aby zmaksymalizować wartość jego udziału. Debreu (1959), str. 100.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.