#1

W istocie, Stiglitz twierdzi

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 10:59 pm
by modelski • 102 Posts

W istocie, Stiglitz twierdzi, że choć poszczególne firmy wykazują cenę biorąc zachowanie i dostrzegają, że ich zyski pozostają niezmienne przez dwóch dowolnych stanów natury, nawet jeśli wzrost produkcji, zyski i ceny przemysłu jako całości ulegają zmianie. Centralny planista może skorzystać z tego `efekt dystrybucji Cena ', aby zmienić własność akcji i kapitału produkcyjnego dostępne dla firm na rozwój i tym samym stworzyć Pareto lepszą alokację.
W (1982) modelu Stiglitza, ludzie próbują maksymalizować wypłatę z posiadania portfela akcji; pokazuje gospodarstwa portfolio będzie generalnie nieskuteczne. Wszystkie firmy w jego modelu produkcji jednego dobra, a wszyscy mają stałe zyski w skali. Model związany przez Loong i Zeckhauser (1983) zbadała skutki pieniężne zewnętrznych w niepełnych warunkowych należności rynkach.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.