#1

Pionierskie składki Arrow i Debreu

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 4:39 pm
by modelski • 102 Posts

2.7 Wnioski

Pionierskie składki Arrow i Debreu na zawsze zmienił sposób teoretyków ekonomii formułowania modeli niepewności. Po ponad czterdziestu latach kontroli i rozszerzeń, ich ogólne ramy równowaga i podejście nadal jest punktem wyjścia dla nowych teorii na temat funkcjonowania konkurencyjnych rynków w warunkach niepewności.
Choć ogólny podejście jest powszechnie przyjęta, merytorycznych wyników strzałkę na Debreu zostały ostro ograniczone. Po wymianie między Arrow i Nagatani, wyniki optymalności może zostać przekształcone w następujący sposób. Równowaga konkurencyjna w dwóch latach gospodarki należności warunkowe osiąga optimum Pareto ex ante, a każdy należności warunkowe konkurencyjna równowaga może być osiągnięta, z grubsza rzecz biorąc, z odpowiednią redystrybucję zasobów. Dwa-okres modelu papiery wartościowe i multiperiod wersje albo roszczeń warunkowych lub papiery wartościowe modele osiągnąć optymalność tylko w wadliwej sensie określonym w punkcie 2.4.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.