#1

Grossman, Starr, Harris i inni

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 4:39 pm
by modelski • 102 Posts

Wyniki optymalności oryginalnych modeli zostały uzyskane na podstawie pewnych założeń idealizacja o indywidualnych preferencji, produkcji, informacji dostępnej dla wszystkich uczestników rynku, oraz zakres rynków. Grossman, Starr, Harris i inni, zrelaksowany niektóre z tych założeń upraszczających oraz opracowanie alternatywnych wyników optymalności w oparciu o zmiany pierwotnego modelu. Inni autorzy takich jak Radner i Nagatani i Feiger podniósł podstawowe pytania dotyczące ważności wyników optymalności nawet w restrykcyjnych warunkach Arrow-Debreu świecie. Autorzy odkryli różne wewnętrzne sprzeczności w leczeniu niepewności doświadczanej przez poszczególnych agentów w tych modelach.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.