#1

Arrow-Debreu teoria nadal jest nauczany

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 4:38 pm
by modelski • 102 Posts

To zaskakujące, jak niewiele ekonomiści zrozumiał tych ostatnich zestaw wyników niezgodności. W uczelni po uniwersytecie, Arrow-Debreu teoria nadal jest nauczany jako idealnie zgodny paradygmat ekonomii niepewności. Znajdujemy także nadal błędnych twierdzeń na temat braku handlu w multiperiod warunkowych należności modeli, kiedy te twierdzenia odnoszące się do dwóch okres Arrow-Debreu modelu.
Na przykład, ekonomiści twierdzą, że jeśli umowy warunkowe na każdego stanu natury były dozwolone dla każdego towaru, spekulacje nie nastąpi. Oni twierdzą, strzałka, między innymi, wykazały, że nikt nie mógł uzyskać z obrotu na rynku transakcji natychmiastowych, czy wszystkie podmioty gospodarcze były wcześniej mogli handlować w całych rynków. Ponadto, to oni się pochwalić, że nikt nie zamieniłbym nawet jeśli niejednoznaczne informacje przybył w gospodarce. [11] Milgrom i Stokey (1982) No Twierdzenie Trading jest racjonalny wariant oczekiwania tej samej koncepcji kompletnego rynków.
Zdajemy sobie jednak sprawę z pracy Radner w sprawie sekwencyjnym równowag gdzie kupcy nie mają te same informacje, że `complete 'rynki niekoniecznie wyklucza późniejszego rund obrotu.

Załóżmy jednak, że nowe rynki zostały wprowadzone w późniejszych terminach; by tam być każdy bodziec do handlu na nowych rynkach? W ogóle nie byłoby, gdyż ceny równowagi w tych rynków będzie przekazanie dodatkowych informacji oprócz tych, rozważane w oryginalnej struktury informacji .... wprowadzenie rynkach spot niesie ze sobą potrzebę podmiotów gospodarczych, które mają być nie tylko z niepewności o środowisko, ale również z niepewności co do strategii innych agentów .... Therefore zapowiedzi (ceny spot) na początku T daty nie zawierają zazwyczaj każdego agenta z (dodatkowych) informacji .... do tego stopnia, że mógł odgadnąć strategii (lub aktów) pozostałych agentów. Radner (1968), str.35, str.55.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.