#1

Z prac Harrisa (1978) i Starr (1973)

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 4:38 pm
by modelski • 102 Posts

Obecnie otwarte pozostaje pytanie, w jakim spekulacji w pełni kompletny i doskonały system należności warunkowe. Wielu teoretyków ekonomii twierdzą, że nie spekulacja odbędzie. Nie jest jasne, ile z tych teoretyków są świadomi wymiarach niepewności (przyszłe ceny rynkowe miejscu, zmieniając preferencje, zmiana przekonań) tkwiące w Arrow-Debreu modelu z upływem czasu. [12] Oprócz tych zagrożeń, ludzie nadal mogą próbować przechwycić zysków kapitałowych z innymi, którzy nie podzielają ich przekonań prawdopodobieństwa na stanach natury. Z prac Harrisa (1978) i Starr (1973), spodziewamy się, że tylko multiperiod modele gdzie przedsiębiorcy podzielają te same przekonania nie wykazują żadnych kolejne rundy handlowe, ale nawet te ewentualne wyniki musiałyby być ograniczone przez ceteris paribus argumentu ( np. trzymając preferencje stały). Będziemy badać te kwestie w rozdziale 3.
Ta dyskusja z informacjami przedsiębiorcy, obiekty spekulacji, oraz zakresu rynków naturalnie prowadzi do rozwoju szkodowości Hirshleifer warunkowej modelu spekulacji. Ten model równowagi ogólnej jest przedmiotem następnego rozdziału.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.