#1

strategia przetwarzania zmotywowanego

in Model infuzji afektu Fri Oct 21, 2011 4:49 pm
by modelski • 102 Posts

Druga, strategia przetwarzania zmotywowanego, jest uruchamiana wtedy, gdy mamy silną motywację, wyraźny cel na przykład bronimy własnej wartości albo faworyzujemy swoją grupę. W obu przypadkach mało prawdopodobne jest, żeby afekt wpłynął na efekt. Natomiast infuzja afektu zachodzi przy strategii heurystycznej, gdy w prostych, typowych sytuacjach myślimy na skróty, szukamy szybkich odpowiedzi, nie angażując się zbytnio.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.