#1

Forgas wyróżnia cztery strategie przetwarzania informacji.

in Model infuzji afektu Fri Oct 21, 2011 4:48 pm
by modelski • 102 Posts

Forgas wyróżnia cztery strategie przetwarzania informacji. Pierwsza, strategia bezpośredniego dostępu, sprowadza się do bezpośredniego wyszukania ukształtowanej już wcześniej opinii lub postawy wobec partii politycznej.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.