#1

Po pierwsze, Arrow-Debreu świat można uznać za następstwo identycznych loterii.

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:10 pm
by modelski • 102 Posts

W przypisie Nagatani wskazał, że dla Cobba-Douglasa funkcji użyteczności, część dochodów przeznaczyć na jakieś dobre jest niezależna od ceny. W tym jednym przypadku szczególnym. Ale generalnie wzierniki ¬ Tive względy przyszłych cen rynkowych miejscu doprowadzi do sub-optymalnych alokacji handlowych w Arrow-Debreu rynku papierów wartościowych.
Arrow (1975) odpowiedź zaproponował dwa możliwe rozwiązania tego dylematu. Po pierwsze, Arrow-Debreu świat można uznać za następstwo identycznych loterii. Po dostatecznie długim okresie czasu, osoby, by zapoznać się z tym, co ceny surowców przeważają w danym państwie na świecie. Mechanizm tej samej procesu loterii wydają uciążliwe. Każde państwo na świecie musiałaby być wybrane losowo kilka razy tak, aby jednostki mogły porównać to, co ceny wcześniej panowała wtedy, gdy państwo miało miejsce. Nawet wtedy osoby mogą napotykać na niepewność, czy preferencje lub inne cechy rynku z czasem uległy zmianie.
Sekund, Arrow alternatywa odpowiedź stała się normą w post-1975 Arrow-Debreu literatury: Ceny zostały zdefiniowane jako części stanu świata. [8] W rzeczywistości stan świata rozwinęła się z pełnym opisem każdego możliwego wymiaru niepewności na rynku. Ale redefinicji przestrzeni publicznej stanowi poważny wyjazd w oryginalnym sformułowaniu modelu. Jako Radner obserwowano

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.