#1

Problemy z nowej wersji modelu strzały

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 11:05 pm
by modelski • 102 Posts

2.4 Problemy z nowej wersji modelu strzały

Zmieniona przestrzeni stanów włączenie przyszłych cen rynkowych miejscu tworzy nowe zastrzeżenia:

[T] tutaj może być niepewność co do cen, które panują w danym państwie, jeśli te ceny są częścią samej definicji państwa. Ale trzeba przyznać, że istnieją pewne trudności z taką interpretacją. Pośrednio, co najmniej, niepewność w modelu egzogenny do systemu gospodarczego, ale ceny są endogeniczne do niego, a to może skomplikować nasze rozumienie modelu. Strzałka (1975), p.487.

Pierwszym zarzutem jest to, że traktowanie ceny jako egzogennego podważa ogólny charakter równowagi Arrow-Debreu ram. Jeśli wstrząsy cen - zamiast zmian w podstawowej popytu i podaży - są w centrum uwagi, to jesteśmy z powrotem w sferze przed-nowoczesnej częściowej analizy równowagi. Trzeba też pamiętać, że Debreu firmy (1959) rozszerzenie zdefiniowane cen kontraktów pod względem zdarzeń, a nie odwrotnie.
Następny problem zidentyfikowany przez Nagatani, a mianowicie niepewność co do przyszłych cen rynkowych na miejscu, jest właściwie tylko jeden przykład klasy potencjalnych wymiarów niepewności mających wpływ na Arrow-Debreu modelu. Nazywamy to klasa problemów `wewnętrzna niepewność" w rozdziale 4. Osoby w Arrow-Debreu gospodarce może rozsądnie również problem niepewności nad możliwymi (1) zmian w preferencjach w czasie, (2) zmiany przekonań wynikających z nowych informacji, (3) skutki z `plam 'na równowagi [9] oraz (4) praktycznie każdy inny obiekt niepewności, że ludzie czują mogłyby mieć wpływ na innych uczestników rynku. Kompletne należności warunkowe rynki w takich okolicznościach nie da się stworzyć, [10], a wszystkie osobniki nigdy nie może zgodzić się na ile istotne czynniki lub zmienne muszą być uwzględnione w poczet roszczeń kontraktów. Każdy może wymyślać nowy czynnik i powiedzieć, że jest istotne.
Harris (1978) wcześniej zauważono problem z zmieniając preferencje w związku z ex literatury optymalności pocztowym.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.