#1

W naszych podręcznikach mamy do czynienia z pozorną sprzeczność na dwóch poziomach.

in Model debreu Tue Mar 20, 2012 4:34 pm
by modelski • 102 Posts

Komentarz

Cieszę się zająć zaproszenie Michaela Guth do skomentowania tego rozdziału, pięknie jasne ankiety z państwowych preferencji teorii.
Jako tło dla kwestii, które należy uwzględnić, pozwól mi wskazywać na paradoks informacyjny w standardowej mikro teorii. Osoby rzekomo optymalizacji wyborów konsumpcyjnych w świetle znanych cen surowców. Jednak ceny te same są zmienne endogeniczne określone przez kruszywa takich indywidualnych decyzji, stąd niepoznawalnego dla handlowców w czasie, gdy podejmowane są decyzje. Więc ceny są znane, a jednak nieznane!
W naszych podręcznikach mamy do czynienia z pozorną sprzeczność na dwóch poziomach. Po pierwsze, mówimy tradycyjne przecięcie popytu i podaży generuje a `static 'C równowagi lub, w innej terminologii, roztwór Nash. Taka równowaga nie jest konstruktywny, co oznacza, że ​​nie próbował zbadać proces, w którym jest on osiągnięty. Jest to równowaga w tym sensie, że każdy robi najlepszą odpowiedź na okoliczności, biorąc pod uwagę warunki obiektywne i wybory innych handlowców, nikt nie chce zmienić swoje wybory. Po drugie, jeśli konstruktywne rozwiązanie jest potrzebna, musimy zajmować się `dynamiki". W różnych wersjach mówimy o licytatorów, recontract założenia, pajęczyny, optymalne twierdzenia wyszukiwania itp. Dla pewnych problemów jest to absolutnie konieczne do czynienia z dynamiką. Jednak ogólnie rzecz biorąc mamy dobrze uzasadnioną pewność, że prostsza analiza statyczna bardzo często z powodzeniem prognozuje zachowanie gospodarcze. Dodam tylko, że ekscytujące pole ekonomii eksperymentalnej rzuciły światło na znaczną instytucji rynkowych i dynamicznych protokołów potrzebnych do wsparcia naszych podręcznikowych statycznych rozwiązań.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.