#1

Infuzja afektu

in Model infuzji afektu Fri Oct 21, 2011 4:48 pm
by modelski • 102 Posts

Infuzja afektu
(od łac. infusio wylewanie) to proces polegający na tym, że informacja niosąca ładunek emocjonalny wywiera wpływ na procesy poznania i oceny.

Scroll up


Visitors
0 Members and 1 Guest are online.

We welcome our newest member: dapdavYTarM
Board Statistics
The forum has 477 topics and 521 posts.